Rotary Iraklio
Rotary Iraklio

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 3/2021 ΕΓΙΝΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΡΟΗ 2021-2022 ΚΑΙ Ο ΣΥΒΡΟΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

Σ.Υ.Β.Ρ.Ο.Η.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ του ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Από την ίδρυση του Ροταριανού Ομίλου Ηρακλείου το έτος 1964 ,συστήθηκε μία από τις πολλές επιτροπές που προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός του με την επωνυμία ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ ..Έργο της επιτροπής αυτής ήταν στην αρχή, η βράβευση συμπολιτών μας , για το ήθος ,την έμπρακτη βοήθεια προς πάσχοντας και εν γένει ατόμων για έργα ευποιίας . Με την πάροδο των ετών και με μια μικρή οικονομική εισφορά των μελών του ομίλου προς το Ρ. Ίδρυμα ,όπως ονομαζόταν τότε η επιτροπή αυτή , απόκτησε αυτοτελή οικονομία και διεύρυνε τις δραστηριότητές της με την χορήγηση μηνιαίου μικρού χρηματικού ποσού στην αρχή, σε πρωτοεισάκτους σπουδαστές, ανωτέρας και ανωτάτης εκπαίδευσης , της ευρύτερης κοινότητας του Ν. Ηρακλείου, οικονομικά ασθενείς , με άριστο ήθος και κανονική φοίτηση

Η επιτροπή λειτούργησε άριστα , βασιζόμενη στην ευαισθησία και τα φιλάνρθωπα αισθήματα των μελών του Ρ.Ο.Η. και πολλών συμπολιτών μας .

Το έτος 1998 ,με πρόεδρο του Ρ.Ο.Η. τον ροτ. Φλεμετάκη Νίκο ,ο αείμνηστος Προδιοικητής της 2470 Ροταριανής Περιφέρειας και μέλος του Ρ.Ο.Η. Μανόλης Πατεράκης εισηγήθηκε στη Γενική Συνέλευση :
<< Η επιτροπή Βραβεύσεων να μετεξελιχθεί σε Σύλλογο Υποτροφιών και Βραβεύσεων ,ώστε με δικούς του πόρους πλέον ,να είναι σε θέση να εφαρμόζει τα προγράμματά του>>.

Έτσι στις 20-10-1998 ,ακριβώς δύο μήνες πριν το θάνατό του ,είδε το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα ,με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΡΟΗ στην οποία αποφασίστηκε η ίδρυση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ του ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με απόφαση Νο 704/ 1998 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου και Α/Α Μητρώου 1553 αναγνωρίστηκε ο Σ.Υ.Β.Ρ.Ο.Η. ,όπως είναι καταχωρημένα τα αρχικά του ,με σήμα στην σφραγίδα του το σήμα του Rotary Foundation [ Ροταριανού Ιδρύματος] του Rotary international [ Διεθνούς Ρόταρυ].

Το Καταστατικό του περιλαμβάνει ,μετά την τελευταία τροποποίηση [29/1/2004] είκοσι δύο [22] άρθρα..

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διοικείται από επταμελές Δ.Σ. ,που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τα τακτικά μέλη του. Μέλη του ΣΥΒΡΟΗ είναι όλα τα μέλη του ΡΟΗ.,που ιδρύθηκε το έτος 1964.

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΑΠΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ
1998-2001 Ο Πρώτος Πρόεδρος ήταν ο ροτ. Γιαννικάκης Στέλιος ο οποίος ήταν και πρόεδρος της πρώην Επιτροπής Βραβεύσεων.
2001-2003 Δεύτερος Πρόεδρος Ο προπρόεδρος του ΡΟΗ Βασιλειάδης Στάθης
2003-2005 Φλεμετάκης Νίκος
2005-2007 Φλεμετάκης Νίκος
2007-2009 Χαρωνίτης Επαμεινώνδας

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόεδρος Χαρωνίτης Επαμεινώνδας
Αντιπρόεδρος : Κρουσταλάκης Παντελής
Γραμματέας : Ιεραπετρίτης Ιωάννης
Ταμίας : Χριστάκης Μύρων
Έφορος : Φλεμετάκης Νικόλαος
Μέλη :
Εξελεγκτική επιτροπή : Δασκαλάκης Ιωάννης Παπαδόπουλος Βασίλειος και Φούμης Πέτρος.


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 999485459
Α΄Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου


ΣΚΟΠΟΣ
Η χορήγηση υποτροφιών σε οικονομικά αδυνάτους ,αρίστου ήθους ,και επιμελείς σπουδαστές που εισάγονται πρώτη φορά σε ανωτέρας και ανωτάτης εκπαίδευσης σχολές. ,της Ελλάδος και της Κύπρου ,μονίμων κατοίκων Ν. Ηρακλείου και των οποίων οι οικογένειες κατάγονται από τον Νομό Ηρακλείου και είναι μόνιμοι κάτοικοι του Ν. Ηρακλείου

ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Βραβεύσεις σε δώδεκα συμπολίτες μας για το ήθος ,την διαγωγή τους και γενικά για την συμπεριφορά τους έναντι συμπολιτών μας [ Ανεύρεση και παράδοση χρηματικών ποσών, διάσωση ατόμων που ευρέθησαν σε κίνδυνο, συμπεριφορά που είναι άξια προς μίμηση και δημοσίου επαίνου, κ.λ.π.]

Χορήγηση ,τα πέντε τελευταία χρόνια, σε έξη [6] ασθενείς οικονομικά σπουδαστές χρηματικά ποσά μέχρι αποπερατώσεως των σπουδών τους..

Η χορήγηση συνεχίζεται με την καταβολή 200 euro μηνιαίως σε δύο σπουδαστές

ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του ΣΥΒΡΟΗ είναι από εισφορές των μελών, από διάφορες δωρεές και χορηγίες ευαίσθητων συμπολιτών μας

Ο Σύλλογος Υποτροφιών και Βραβεύσεων του Ροταριανού Ομίλου Ηταρκλείου στεγάζεται -φιλοξενείται στα ιδιόκτητα γραφεία του Ρ.Ο.Η,. επί της οδού Καλοκαιρινού 120 Ηράκλειο 71202

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΕΛΈΦΩΝΑ -FAX 2810-243450
Πρόεδρος : Κιν. 6944452577
Οικ: 2810281934
Αντιπρόεδρος : 6944468261
Οικία : 2810326327
Γραμματέας : Κιν : 6977316317
Οικ : 2810322888
Ιατρείου : 2810330701

 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 3/2021 ΕΓΙΝΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΡΟΗ 2021-2022 ΚΑΙ Ο ΣΥΒΡΟΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ